Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów

Opracowania technologiczne w zakresie wytwarzania warstw i nakładania powłok systemami: ALD, ECVD, PVD, IJ, CD. Czy planujesz zostać w biznesie przez kolejne lata i przez kolejne dekady? Postęp w nanotechnologii powoduje pojawianie się kolejnych przełomowych rozwiązań i technologii, które już zmieniają i będą zmieniać sposób, w jaki kreuje się i wytwarza się nowe produkty, organizuje Read more about Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów[…]

Laboratorium Sztucznej Inteligencji

Poszukujesz przewag konkurencyjnych wypracowanych dzięki ultra szybkiej i wygodnej analizie dużej ilości danych? Zależy Ci na podejmowaniu w oparciu o szybką i wiarygodną analizę „big data” trafnych decyzji biznesowych? Widzisz potrzebę posiadania wiarygodnych systemów eksperckich pozwalających analizować bieżącą sytuację gospodarczą i prognozować: wielkości popytu i podaży aktywności rynku ceny poziomy sprzedaży ruchy stóp procentowych kursy Read more about Laboratorium Sztucznej Inteligencji[…]

Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej

Chciałbyś sprawdzić na własne oczy jak będzie wyglądało i działało urządzenie, będące na razie jedynie projektem? Widzisz potrzebę zwiększenia efektywności pracy w swojej firmie przez wykorzystanie nowoczesnej technologii rzeczywistości rozszerzonej? Chcesz wejść i przespacerować się po budynku, który jeszcze nie istnieje? Doceniasz możliwości udostępniane przez nowoczesne urządzenia, tak aby pomóc osobom starszym i niepełnosprawnym w Read more about Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej[…]

Pracownia Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych

Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0, niem. Industrie 4.0) to proces innowacji i transformacji, który prowadzi do powstania nowych form prowadzenia działalności gospodarczej i pracy w globalnych ekosystemach cyfrowych. Budowa i utrzymanie konkurencyjności we współczesnym przemyśle związane są z szerokim zastosowaniem technologii informacyjnych w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych w celu budowy inteligentnej sieci maszyn i procesów. W Read more about Pracownia Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych[…]

Laboratorium projektowania i prototypowania 3D

Współpraca z Politechniką Świętokrzyską w zakresie projektowania i prototypowania 3D to: skrócony czas realizacji i lepsza dostępność półproduktów i produktów łatwiejsza adaptacja produktów do wymagań rynku i możliwość sprawdzenia ich w różnych warunkach możliwość wykonania niewielkich serii prototypów, przy zachowaniu pełnej powtarzalności uproszczony proces zaopatrzenia zmniejszony poziom zapasów i zmniejszone koszty transportu łatwiejsza, szybsza, ekonomiczna Read more about Laboratorium projektowania i prototypowania 3D[…]

Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii ICT daje coraz szersze możliwości użytkownikom ich usług. Jednocześnie stale rosną wymagania wydajnościowe i funkcjonalne dla przygotowywa-nych i wdrażanych rozwiązań. Testy i analizy podatności w zadaniach weryfikacji bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań stają się coraz istotniejszym elementem procesu przygotowania i wprowadzenia nowego produktu na rynek. Technologie Internetu Rzeczy umożliwiają tworzenie inteligentnych przestrzeni. Jednocześnie Read more about Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy[…]

Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii

Mikrosieci – samobilansujące się obszary energetyczne są jednym z istotnych elementów nowego modelu generowania, zabezpieczania i dostawy energii. Rozwój mikrosieci oznacza: wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii poprawę stanu środowiska naturalnego świadome korzystanie ze źródeł energii przyjaznych środowisku możliwość zasilania w energię miejsc szczególnie trudnodostępnych bądź oddalonych od sieci dystrybucyjnej wysoką Read more about Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii[…]

Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Właściwości: Postać średniego wzrostu, o standardowej budowie ciała, rozmiar odzieży M Gotowość do pracy w temperaturze od – 20 °C do 50 °C Przy wilgotności powietrza od 0 % do 100 % 22 strefy ogrzewania Pomiar temperatury „skóry” z dokładnością do 0.1 K Wyposażenie w dodatkowe czujniki zewnętrzne, dwa czujniki pomiaru temperatury, jeden czujnik pomiaru Read more about Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii[…]

Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej

Odnawialne źródła energii to tańsza, zdrowsza i bardziej bezpieczna energia dla otaczającego nas świata. Promieniowanie słoneczne i ruch wody występują na naszej planecie samoistnie i podlegają naturalnemu odnawianiu. Plan Komisji Europejskiej, aby do 2050 roku uczynić unijną gospodarkę neutralną klimatycznie oznacza konieczność dalszych intensywnych badań, poszukiwania rozwiązań innowacyjnych i optymalizacyjnych oraz wdrażania nowych modeli biznesowych. Read more about Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej[…]

Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej

Na ten moment deponujemy na składowiska w skali kraju około 50% odpadów komunalnych; to oznacza, że tylko 50 % odpadów jest zagospodarowywanych – poddawanych recyklingowi, przetwarzanych metodami biologicznymi lub energetycznie. Zgodnie z regulacjami unijnymi do 2030 mamy zredukować jako kraj składowanie odpadów komunalnych do 10%. A to oznacza, że aż 90% odpadów komunalnych od 2030 Read more about Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej[…]

Laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej

Funkcjonujesz w branży metalowej, odlewniczej, zbrojeniowej, samochodowej, lotniczej, kosmicznej, tworzyw sztucznych lub w jednej z branż pokrewnych? Dążysz do podniesienia jakości materiałów, wyrobów i urządzeń, przy jednoczesnym obniżeniu ich energochłonności? Pracujesz nad rozwiązaniami technicznymi wydłużającymi bezawaryjną pracę i ograniczającymi koszty serwisowania? Zdajesz sobie sprawę, że w epoce Przemysłu 4.0 każda branża, każdy produkt i każdy Read more about Laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej[…]

Laboratorium Automatyzacji Procesów w Przemyśle Metalowo-Odlewniczym

Wyposażone w technologie 2020 Laboratorium Automatyzacji Procesów w Przemyśle Metalowo-Odlewniczym Politechniki Świętokrzyskiej oferuje usługi w zakresie: Projektowanie nowych zrobotyzowanych linii produkcyjnych oraz modernizowanie istniejących zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Usługa obejmuje: dobór niezbędnych urządzeń technologicznych; dobór niezbędnego oprogramowania; opracowywanie algorytmów inteligentnego wykorzystania robotów. Konfigurowanie i wdrażanie systemów wizyjnych w procesach produkcyjnych Usługa obejmuje: zaprojektowanie systemu wizyjnego wykorzystującego Read more about Laboratorium Automatyzacji Procesów w Przemyśle Metalowo-Odlewniczym[…]

Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych

Technologie i materiały przyszłości, konstrukcje ekologiczne i inteligentne budynki. Budowanie i eksploatowanie w sposób zrównoważony i zasobooszczędny. Budynki tworzące warunki do lepszego życia i pracy. Budownictwo 4.0. to także: coraz wyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości oraz ochrony środowiska na wszystkich etapach wznoszenia, użytkowania, a także rozbiórki obiektów budowlanych i inżynierskich wybieranie rozwiązań materiałowo- konstrukcyjnych prowadzących Read more about Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych[…]

Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej

Zmiany w inżynierii materiałowej zachodzą bardzo szybko.  Podstawowym celem jest funkcjonalność i poszanowanie dla środowiska. Innowacyjność materiałów budowlanych to: stałe poprawianie ich właściwości i parametrów możliwość recyklingu i ponownego wytworzenia produktu o równie dobrych właściwościach i parametrach Marzenia o samonaprawiającym się betonie i takim, który absorbuje smog są coraz bliższe realizacji. Budownictwo 4.0 to podwyższona Read more about Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej[…]